Al kontingent betales elektronisk på følgende konto: +01<   +6168558< 

Man skal selv sørge for, at dette bliver gjort over netbank. Der udsendes ikke giro-kort og opkrævninger.

Man kan også fra den nye sæson betale med Mobilepay på 23586.

Husk at påføre gymnastens navn på indbetalingen. 


Der betales kontingent 1 gang om året d. 1/9. 
Eksempelvis puslinge 3: 9 X 175kr. I alt 1575 kr. 

Alle hold, der træner en gang om ugen, koster 175 kr. om måneden. 

Indmeldelsesgebyr 50 kr., kun for nye medlemmer. Søskenderabat til den yngste 20 kr. pr. måned. 

Det Lille Opvisningshold og Det Store Springhold koster 225 kr. om måneden, og de kan træne både mandag og onsdag. 

Det Store Opvisningshold og Opvisningsaspirant koster 275 kr. om måneden. (1/9-20/6) og der betales af 3 omgange 1/9, 1/12 0g 1/3 Der er træning både mandag og onsdag og i en del af sommerferien.

Hvis det ikke er muligt at betale hele kontingentet på 1 gang, kan man søge om at betale i 2 rater.

Det bemærkes, at der ikke tilbagebetales kontingent ved udmeldelse i løbet af sæsonen.

Ida og Mette

Tlf.: 24 92 30 04