puslinge1_Åbent/lukket for tilgang:

Holdet er åbent

Aldersgruppe:
3-6 år (vejledende)

Træningstider:
Mandag:16.45- 17.30

Sted:
Lyngby Stadion Hal 1

Kontingent:
175 kr. pr. måned
Indmeldelse: 50 kr for nye medlemmer

Trænere:

Cathrine, Alexandra

Beskrivelse:

Fantasien vil få frit løb i denne time, under parolen ” at sport og læring skal kamufleres i leg og grin “.
Timen er bygget op af tre moduler: 1) Opvarmning 2) “Bane”/redskaber 3) Leg. Af hensyn til genkendelighed og tryghed for børnene, er denne opbygning den samme hver gang. Programmet heri er dog varierende, idet vi vil lave det samme 3-4 gange, og herefter skifte programmet ud, således at nyhedsværdien opretholdes hos børnene.

På start af sæsonen vil vi lave lette øvelser. Gradvist i løbet af sæsonen, vil sværhedsgraden blive hævet.
Timerne består af leg, sjov, bevægelse, balance og motorik for de mindste. Vi vil stifte bekendtskab med basale momenter såsom forlæns koldbøtter, bro, hovedstand, baglæns koldbøtter, håndstand og rulning, og vi vil lave indledende øvelser til vejrmøller, kraftspring, flik-flak mm. Vi vil bruge alle vores redskaber store som små, trampoliner, som “bomme” m.v., så puslingene får udforsket dem, og bliver gjort trygge med dem. Ligesom vi vil lege med bolde m.v. for at styrke motorikken.

Holdet er ikke et forældre-barn hold. Dog er det vigtigt for os, at det bliver en “god indkøring og opstart” for børnene. Derfor er forældrene med på starten af sæsonen, ligesom nye medlemmer ligeledes gerne må have en forældre/bedsteforældre/moster eller lign. med de første ca. 4 gange. Herefter er det udgangspunktet, at forældrene “skal på bænken”, hvorfra de kan kigge på. Vi har dog fuld forståelighed for, at børn har individuelle behov. Har man derfor et barn der har specielle behov i relation til, at have en mor eller far eller en anden relation med i lidt længere tid, har vi fuld forståelse herfor.

Husk: at børnene kun er 3-6 år. Der er mange nye ting at lære, og børnene er nok også lidt eftermiddagstrætte i ny og næ. (Af den årsag er mad forinden, rigtig vigtigt). Det er derfor vores anbefaling, at man som forældre sætter sine forventninger lidt ned, og minimerer kritik og skæld ud af barnet, i forhold til hvad de skal kunne, og hvor hurtigt. Eks. i forhold til at stå i kø o.l. Fat modet, det kommer lidt hen ad vejen. Vi vil i ny og næ i vores “samlinger” tale om, hvad det vil sige, at stå i kø, at man ikke må skubbe o.s.v. Men ikke hele tiden, da børnene også skal have en god relation til os voksne, som ikke kun består af kritik og skæld ud.

Det er vores erfaring, at “Puslinge-gymnastikken” vil gavne børnene i deres senere færden uanset om dette er fodbold, tennis eller hvilken som helst sportsgren, idet børnene vil blive trænet i balance, behændighed, smidighed, koordination osv., som er grundsten i en hvilken som helst sportsgren.

DERFOR ER gymnastikken både for piger og drenge!