TILGANG

Tilgang: alle hold er åbne for tilgang for sæsonen 2018-2019

BETALING:

Al kontingent betales elektronisk på følgende konto: +01<   +6168558<  Man skal selv sørge for, at dette bliver gjort over netbank. Der udsendes ikke giro-kort og opkrævninger. Man kan også fra den nye sæson betale med Mobilepay på 23586. Husk at påføre gymnastens navn på indbetalingen.  Der betales kontingent 1 gang om året d. 1/9. Eksempelvis puslinge […]

VEDR. IND- OG UDMELDELSER:

Husk alle gymnaster skal indmeldes på ny hvert år, ligeledes gymnaster fra det store opvisningshold. Alle vil modtage en bekræftelse på dette, så hurtigt som muligt. Da vi har rigtig mange nye medlemmer omkring ny sæson start, får man måske ikke svar samme dag, men hurtigst muligt. Udmeldelser skal ske via hjemmesiden, skriftligt eller mailes […]