Husk alle gymnaster skal indmeldes på ny hvert år, ligeledes gymnaster fra det store opvisningshold. Alle vil modtage en bekræftelse på dette, så hurtigt som muligt. Da vi har rigtig mange nye medlemmer omkring ny sæson start, får man måske ikke svar samme dag, men hurtigst muligt.
Udmeldelser skal ske via hjemmesiden, skriftligt eller mailes til Helen (Helen Astrup, Mosesvinget 7, 3250 Gilleleje,ltg@mail.tele.dk) senest 1 måned før indbetalingsperiodens udløb. En sæson varer fra 1.september til 1.juni

Helen